Przejdź do sekcji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków
27.10.2022

Spotkanie autorskie z Renatą Aleksandrowicz, 27.10.2022

27 października 2022 r. w filii biblioteki w Kiełczowie gościła Pani Renata Aleksandrowicz – dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii oraz wieloletnia pracownica naukowa i dydaktyczna w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego.
Renata Aleksandrowicz plakat zapraszający na spotkanie

Nasza prelegentka poszczycić się może funkcją kierownika w projekcie badawczym „Kultura książki seniorów w Polsce” oraz – co najważniejsze w kontekście organizowanego wydarzenia – wyróżnieniem dla najlepszej publikacji naukowej i akademickiej w konkursie Academia 2021 za monografię „Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku”, która stanowiła podstawę do rozmowy. W spotkaniu autorskim z dr Aleksandrowicz wzięły udział członkinie lokalnego Stowarzyszenia „W Kobiecym Kręgu”. Inicjatywa została sfinansowana ze środków Gminy Długołęka

LINK Zdjęcia ze spotkania autorskiego