Przejdź do sekcji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Filia Łozina

Łozina, ul. Milicka 6
tabliczka łozina na półce z książkami

Bibliotekarz: Mariola Golinczak

tel. 71 315 49 81
e-mail: lozina@bibliotekadlugoleka.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek - 11.00 - 18.00
Wtorek - 9.00 - 16.00
Czwartek - 11.00 - 18.00